Affirmne tilintarkastuspalvelut

Affirmne - tilintarkastuspalvelut tarjoaa asiakkailleen taloudellisen tiedon varmennuspalveluita hyvää tilintarkastustapaa noudattaen.

Yrityksen kantavia arvoja ovat: vastuunotto, jatkuva kehittyminen ja korkeiden eettisten arvojen noudattaminen.

Kaiken toiminnan lähtökohtana ovat tilintarkastusalan hyvää tilintarkastustapaa edistävät standardit ja suositukset. Ne perustuvat IFACin käsikirjaan, ISA- ja muihin vastaaviin standardeihin ja KHT-yhdistyksen hyväksymiin suosituksiin.

Toimeksiannot suoritetaan noudattaen: rehellisyyttä, objektiivisuutta, hyvää ammattitaitoa, huolellisuutta, salassapitovelvollisuutta, asiaankuuluvia lakeja ja määräyksiä sekä sen lisäksi ylläpitäen ammattikunnan hyvää mainetta.

Yrityksemme sijaitsee Pomarkussa. Palvelemme asiakkaitamme Porin, Kankaanpään ja Helsingin talousalueille.